Πατυ Στογιαννίδου
Πατυ Στογιαννίδου
ΕΑΤ Αλέξανδρος
Αθλητής
ΕΑΤ Αλέξανδρος
Πατυ Στογιαννίδου
Πατυ Στογιαννίδου
ΕΑΤ Αλέξανδρος
Πατυ Στογιαννίδου
Κολύμβηση
ΕΑΤ Αλέξανδρος


Ομοσπονδίες που ΑΕΤ Αλέξανδρος είναι μέλος. Το σωματείο Κολυμβητική ΚΟΕ Κολυμβητική masters τεχνική κολύμβηση. ΕΟΜΟΠ ελληνική ομοσπονδία μοντέρνου πένταθλου μοντέρνο πένταθλο και τρίαθλο.
Πατυ Στογιαννίδου
Πατυ Στογιαννίδου
Πατυ Στογιαννίδου
Πατυ Στογιαννίδου
Πατυ Στογιαννίδου
Σιμώνα Οπρέα
©  Copyright EAT ALEXANDROS